• پریسا توکلی طرقی
  پریسا توکلی طرقی
  دکتری مدیریت بازاریابی و مدرس دانشگاه
 • محمود مزارعی
  محمود مزارعی
  کارشناس مدیریت محتوا

تیم ساتراپ

 • پریسا توکلی طرقی
  پریسا توکلی طرقی
  دکتری مدیریت بازاریابی و مدرس دانشگاه
  • محمود مزارعی
   محمود مزارعی
   کارشناس مدیریت محتوا
    پریسا توکلی طرقی
    دکتری مدیریت بازاریابی و مدرس دانشگاه

    فکر می‌کنم آدم خوش شناسی هستم که توانستم رهبری تیم بازاریابی کلینیک ساتراپ برعهده دارم. رهبری برند، توسعه استراتژی‌های برند، تجربه مشتری، برنامه ریزی‌های بازاریابی ، پیاده سازی استراتژی‌های بازاریابی و ورود به بازاریابی تخصص‌های من هستند. و در این مدت توانسته ام تجربه کاری خود را در بازارهای b2b و b2c افزایش دهم. جرقه شکل گیری کلینیک بازاریابی ساتراپ با شعار پیشگیری، بهبود و درمان در راستای هدایت مشتری‌های بی نظیرمان و هموار سازی مسیر کسب و کار شکل گرفته است.

    محمود مزارعی
    کارشناس مدیریت محتوا

    اینترنت بخش جدایی‌ ناپذیری از زندگی روزمره انسان معاصر تبدیل شده است و از هر قشری و هر گروه سنی از کوچک‌ تا بزرگ کاربران اینترنت فعال هستند. بنابراین برای کسب‌وکار ضروریست تا برای جذب مخاطبین جدید از راه‌کارهای صحیح استفاده نمایند. 

    در کارگروه تولید محتوا و بازاریابی رسانه‌ای کلینیک بازاریابی ساتراپ سعی داریم تا با ارائه و اجرای  راه‌کارهای مؤثر به توسعه کسب‌وکارها بپردازیم.

    پریسا توکلی طرقی
    دکتری مدیریت بازاریابی و مدرس دانشگاه

    فکر می‌کنم آدم خوش شناسی هستم که توانستم رهبری تیم بازاریابی کلینیک ساتراپ برعهده دارم. رهبری برند، توسعه استراتژی‌های برند، تجربه مشتری، برنامه ریزی‌های بازاریابی ، پیاده سازی استراتژی‌های بازاریابی و ورود به بازاریابی تخصص‌های من هستند. و در این مدت توانسته ام تجربه کاری خود را در بازارهای b2b و b2c افزایش دهم. جرقه شکل گیری کلینیک بازاریابی ساتراپ با شعار پیشگیری، بهبود و درمان در راستای هدایت مشتری‌های بی نظیرمان و هموار سازی مسیر کسب و کار شکل گرفته است.

    محمود مزارعی
    کارشناس مدیریت محتوا

    اینترنت بخش جدایی‌ ناپذیری از زندگی روزمره انسان معاصر تبدیل شده است و از هر قشری و هر گروه سنی از کوچک‌ تا بزرگ کاربران اینترنت فعال هستند. بنابراین برای کسب‌وکار ضروریست تا برای جذب مخاطبین جدید از راه‌کارهای صحیح استفاده نمایند. 

    در کارگروه تولید محتوا و بازاریابی رسانه‌ای کلینیک بازاریابی ساتراپ سعی داریم تا با ارائه و اجرای  راه‌کارهای مؤثر به توسعه کسب‌وکارها بپردازیم.